Het professionele team van orthodontist Reukers doet haar uiterste best om voor de patiënt een gezond gebit en een aantrekkelijke lach te creëren. Een orthodontische behandeling kan, door het rechtzetten van tanden en kiezen, de kans op cariës en tandvleesziekten verkleinen en de kauwfunctie verbeteren. De praktijk is niet alleen gericht op de orthodontische behandeling van kinderen. Ook volwassen patiënten worden behandeld voor gebitsregulatie, van kleine correcties tot uitgebreide gecombineerde orthodontisch-kaakchirurgische behandelingen.

Wij doen ons best om aan de verwachting van iedere patiënt te voldoen. Voor het bereiken van dit doel is een goede samenwerking tussen ons team en de patiënt van groot belang. Wij staan voor een goede organisatie, voorlichting en het gebruik van de meest geavanceerde materialen en methoden. Van de patiënt verwachten wij een goede inzet, motivatie en bovenal een uitstekende mondhygiëne. Samen kunnen wij een goed en succesvol resultaat bereiken.

Mocht u onverhoopt toch ontevreden zijn, om wat voor reden dan ook, dan zullen wij er alles aan doen om dat op te lossen. Mocht het niet lukken om het meningsverschil samen op te lossen dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde). Wij zijn aangesloten bij de Klachtenregeling van de KNMT. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website www.knmt.nl.

Tot slot: uiteraard worden alle patiëntengegevens conform de wettelijke privacy- en geheimhoudingsvoorschriften behandeld.