In Orthodontistenpraktijk Kindt en Reukers werkt een team van 3 orthodontisten en meerdere ervaren assistentes.

Dr Erik Reukers  is in 1985 afgestudeerd als tandarts in Nijmegen. Na het voeren van een algemene praktijk heeft hij in 1995 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1997 is hij gepromoveerd op een proefschrift over verschillende soorten vaste beugels. 
Dr Reukers is lid van de Vereniging van Orthodontisten (NVvO), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvKT), Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) en de Academy for Sportsdentistry (ASD). Tevens is hij examinator voor de Specialisten Registratiecommissie en voorzitter van de Nijmeegse Tandartsenvereniging. Hij geeft regelmatig lezingen en binnen- en buitenland over specifieke orthodontische problemen en behandelingen. Dr Reukers is praktijkhouder en werkt op donderdag in onze praktijk in Lent. Op dinsdag, woensdag en vrijdag is hij aanwezig in Nijmegen.
Dr Reukers is BIG-geregistreerd onder nummer 59023457402
(Basisgroep: tandarts, Specialisme: Dento-maxillaire Orthopedie)

Drs Mignon Kindt-Ackermans  is in 2008 afgestudeerd als tandarts in Nijmegen en heeft in 2013 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Mevrouw Kindt is lid van de Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (KNMT). Mevrouw Kindt is praktijkhouder en werkt op maandag in onze praktijk in Lent. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is zij aanwezig in Nijmegen.
Mevrouw Kindt is BIG-geregistreerd onder nummer 29910099302
(Basisgroep: tandarts, Specialisme: Dento-maxillaire Orthopedie)

Drs Nanne Verheijen is in 2016 afgestudeerd als tandarts in Nijmegen en heeft in 2021 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mevrouw Verheijen is waarnemend orthodontist en werkt op maandag in onze praktijk in Nijmegen.
Mevrouw Verheijen is BIG-geregistreerd onder nummer 99921781202
(Basisgroep: tandarts, Specialisme: Dento-maxillaire Orthopedie)

Marianne, Bionda, Anja en Eveline zijn onze receptionistes. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in de praktijk, zowel telefonisch als aan de balie. Zij zorgen voor de planning van de behandelingen en houden daarvoor de agenda bij. Rima is onze praktijkmanager. Zij beheert de financiële administratie en draagt zorg voor een optimale interne logistiek.
Mayke, Soraja, Amy, Angela, Suzanne, Laura, Anneke, Frederique en Anke werken allen als orthodontisch assistente.

In onze praktijk wordt gewerkt met taakdelegatie. Dat betekent dat een deel van de taken van de orthodontist wordt overgenomen door de assistentes. De assistentes zijn hiervoor zowel intern als extern opgeleid en daarna bekwaam en bevoegd verklaard. De assistentes werken altijd in opdracht van de orthodontist, waarbij de orthodontist altijd eindverantwoordelijk blijft voor alle uitgevoerde handelingen. Zij voeren uitsluitend behandelingen uit op aanwijzing van de orthodontist.

De behandelingen worden in hecht teamverband uitgevoerd. Iedereen ondersteunt elkaar en er vindt onderlinge controle op elkaars werk plaats. In een ietwat informele werksfeer wordt de kwaliteit hierdoor gegarandeerd.

Kijk ook eens op www.allesoverhetgebit.nl voor meer informatie over mondgezondheid.