De kaakverbredingsbeugel wordt over de kiezen van de bovenkaak geplakt. De beugel is bedoeld om het bot van de bovenkaak breder te maken. Door de schroef in de beugel 2 keer per dag uit te draaien wordt de botnaad (“sutuur”) die over het midden van het gehemelte loopt, uit elkaar geduwd (“sutuurexpansie”). Hierdoor zal een spleet ontstaan tussen de grote snijtanden in de bovenkaak. Op de folder, die je mee krijgt bij het plaatsen van de beugel, staat hoe vaak de schroef precies moet worden gedraaid om de juiste verbreding van de kaak te krijgen. Als de kaak breed genoeg is zal de orthodontist de schroef vastzetten met lijm. Daarna moet de beugel 3 maanden blijven zitten zodat de twee bothelften goed aan elkaar vast kunnen groeien voordat verder wordt gegaan met de volgende beugel. Vaak sluit de spleet tussen de bovensnijtanden al grotendeels binnen een maand na het vastzetten van de schroef.