Orthodontist Reukers kent een beperkte wachtlijst. Wanneer u zich aanmeldt bij ons krijgt u in Nijmegen binnen 9 maanden een afspraak voor een eerste consult. Voor onze praktijk in Lent is de wachtlijst momenteel ruim 1 jaar. Als uw tandarts vindt dat er sprake is van een spoedindicatie dan kan de eerste afspraak eerder plaatsvinden. Tijdens het eerste consult wordt bekeken of orthodontische behandeling nodig is en zo ja, wanneer het beste gestart kan worden.
Zie ook ‘De Behandeling‘.