Onze locatie op de Groesbeekseweg in Nijmegen heeft momenteel een korte wachtlijst van circa 2 maanden. Voor onze praktijk in Lent is de wachtlijst circa 18 maanden. Als uw tandarts vindt dat er sprake is van een spoedindicatie dan kan de eerste afspraak eerder plaatsvinden. Tijdens het eerste consult wordt bekeken of een beugelbehandeling nodig is en zo ja, wanneer de behandeling het beste gestart kan worden.