Bij het merendeel van de zorgverzekeraars geldt in 2023 een wachttijd voor een orthodontievergoeding. Dat betekent dat je voor het aanvullende pakket eerst een jaar lang premie moet betalen, alvorens je recht hebt op de vergoeding. Stel: je sluit een aanvullende verzekering af per 1 januari 2023 met een wachttijd van een jaar. Dan kun je pas vanaf 1 januari 2024 gebruik maken van de vergoeding voor orthodontie.

Op de website van Zorgwijzer vind je informatie over alle zorgverzekeraars en de vergoedingen die zij geven voor de orthodontische behandeling. De informatie voor 2023 is beschikbaar voor de categorie jongeren tot 18 jaar en voor volwassenen van 18 jaar en ouder.

Ook interessant: ‘Deze zorgverzekeraars vergoeden een beugel zonder wachttijd’