In Orthodontistenpraktijk Kindt en Reukers werkt een team van 2 orthodontisten en meerdere ervaren assistentes.

Dr Erik Reukers  is in 1985 afgestudeerd als tandarts in Nijmegen. Na het voeren van een algemene praktijk heeft hij in 1995 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In 1997 is hij gepromoveerd op een proefschrift over verschillende soorten vaste beugels. 
Dr Reukers is lid van de Vereniging van Orthodontisten (NVvO), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (KNMT), Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvKT), Nederlandse Vereniging van Tandartsen (NVT) en de Academy for Sportsdentistry (ASD). Tevens is hij examinator voor de Specialisten Registratiecommissie en voorzitter van de Nijmeegse Tandartsenvereniging. Hij geeft regelmatig lezingen en binnen- en buitenland over specifieke orthodontische problemen en behandelingen.
Dr Reukers is BIG-geregistreerd onder nummer 59023457402
(Basisgroep: tandarts, Specialisme: Dento-maxillaire Orthopedie)

Drs Mignon Kindt-Ackermans  is in 2008 afgestudeerd als tandarts in Nijmegen en heeft in 2013 de specialistenopleiding Orthodontie afgerond  aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Mevrouw Kindt is lid van de Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Tandheelkunde (KNMT).
Mevrouw Kindt is BIG-geregistreerd onder nummer 29910099302
(Basisgroep: tandarts, Specialisme: Dento-maxillaire Orthopedie)

Marianne, Bionda, Monique en Anja zijn onze receptionistes. Zij zijn het eerste aanspreekpunt in de praktijk, zowel telefonisch als aan de balie. Zij zorgen voor de planning van de behandelingen en houden daarvoor de agenda bij.
Monique zorgt daarnaast ook voor de financiële administratie.
Iris, Mayke, Varona, Geraldine, Soraja, Amy, Suzanne en Laura werken allen als orthodontisch assistente. Zij voeren uitsluitend behandelingen uit op aanwijzing van de orthodontist.

De behandelingen worden in hecht teamverband uitgevoerd. Iedereen ondersteunt elkaar en er vindt onderlinge controle op elkaars werk plaats. In een ietwat informele werksfeer wordt de kwaliteit hierdoor gegarandeerd.

Kijk ook eens op www.allesoverhetgebit.nl voor meer informatie over mondgezondheid.