Orthodontist Reukers kent een beperkte wachtlijst. Wanneer u zich aanmeldt bij ons krijgt u binnen ongeveer een half jaar een afspraak voor een eerste consult. Als uw tandarts vindt dat er sprake is van een spoedindicatie dan kan de eerste afspraak eerder plaatsvinden. Tijdens het eerste consult wordt bekeken of orthodontische behandeling nodig is en zo ja, wanneer het beste gestart kan worden.
Zie ook ‘De Behandeling‘.